Инфо Маркетинг

Намерете фирма

ИЛИ

Изберете категория

"КРЕМТО" ЕООД - Tехническия надзор и инспекция на повдигателни съоръжения и съоръжения за повишена опасност, дебеломери и уреди за безразрушителен контрол

Оценете
(20 гласа)

За контакти:

  • Телефон: 0884/616251; 0884/125949; 0896/606734
  • Град: София
  • Адрес: ул. Гео Милев 158, ВТУ "Тодор Каблешков"
  • E-mail: office@kremto.com
  • Карта:
  • Снимки: {ppgallery}gallery/kremto{/ppgallery}

Фирма "КРЕМТО" ЕООД е лицензиран орган за контрол от вид А, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2005

От 2002 г. фирмата работи в областта на техническия надзор и инспекция на повдигателни съоръжения.. През 2010 г. фирмата получи безсрочен лиценз за осъществяване на технически надзор на съоръжения за повишена опасност /СПО/, като внедри и поддържа система за управление на качеството, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2005.

От 16 Април 2015 г. КРЕМТО ЕООД е официален представител за територията на Балканския полуостров на фирмите за производство на дебеломери и уреди за безразрушителен контрол MITECH Co.,Ltd. и HUATEC GROUP CORPORATION.

 

Уеб-сайт: www.kremto.com

 

"КРЕМТО" ЕООД разполага със собствени калибрирани уреди и инструменти за извършване на технически изпитания на поднадзорните обекти за които фирмата отговаря. Всички изпитания и проверки са подчинени на разработените във фирмата работни процедури за осъществяване на технически надзор.


Какво Ви предлагаме?
- регистрация на съоръжения с повишена опасност
- издаване на разрешение за експлоатация
- изготвяне на ревизионни книги и актове
- извършване на технически преглед
- извършване на технически преглед с изпитване
- представителство пред органите на Държавната агенция за метрология и технически надзор
- абонаментен технически прегледи
- извършване на вътрешни одити на системите за качество съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2005


ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ОПИТА И ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НИ!
ОЧАКВАМЕ ВИ И СЕ НАДЯВАМЕ ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО!

 

Фирмата притежава лиценз № 643/25.08.2010 г. и лиценз №729/24.07.2013 г.,и предлага на своите клиенти извършване на технически надзор на следните съоръжения с повишена опасност:

-Бордови кранове, независимо от товароподемността им;
-Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване, независимо от товароподемността им;
-Товароподемни кранове с товароподемност до 5 t вкючително;
-Багери, предназначени за работа с кука, грайфери или електромагнит;
-Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища;
-Електрически телфери, немонтирани на кранове;
-Товарозахващащи органи – куки, грайфери, електромагнитни, спредери и други, с които допълнително се оборудват повдигателните съоръжения;
-Сменяеми товарозахващащи приспособления , окачени на товароподемната кука – сапани, клещи, траверси,вакуумни захващачи и др.;
-Площадки работни подвижни.


Съгласно Постановление №199 от 10.09.2010 г. , публикувано в ДВ бр.73 от 17.09.2010 г. и приемането на нова Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, "КРЕМТО" ЕООД извършва технически надзор и на:


-Окачени кошове за повдигане на хора
-Строителни и други подемници за повдигане на хора или на хора и товари, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяването съответсвието на машините, приета с Постановление №140 на МС от 2008 г., независимо от датата на производството им и нормативния акт, определящ устройството им, който е бил в сила към датата на тяхното производство.
-Релсови пътища към съоръженията по ал.1 т.1, 2, 3 и 7 от НБЕТНПС
-Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MPа включително
-Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110 оС включително
-Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, заханващи с природен газ газови уреди или котли в аминистративни, жилищни и обществени сгради
-Разпределителни газопроводи ня рязпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях
-Газови уреди

 

{ppgallery}gallery/kremto{/ppgallery}

Други в града