Инфо Маркетинг

Намерете фирма

ИЛИ

Изберете категория

ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД - ТЕТ контрол, измервания по охрана на труда, електро измервания, безопасност на труда, трансформаторно масло; импеданс, заземителна уредба, мълниезащита

Оценете
(20 гласа)

За контакти:

 • Телефон: 0391 6 40 17; Моб. тел.: 0888200312; 0899181112 (инж. Андреян Янев)
 • Град: Димитровград
 • Адрес: офис: „Цар Борис І“ №5, ет. 3, стая №10, П.К №10
 • E-mail: tetcontrol@gmail.com
 • Карта:

Дейността на ЕЛЕКТРО-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е Контролна дейност.
Вече има и групи за монтаж до 20 kV. 

Предмет на дейност:

I. Акредитирани дейности

I.1 Контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000V:

 1. Съпротивление на изолацията.
 2. Преходно съпротивление на защитни заземителни уредби.
 3. Импулсно съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.
 4. Импеданс Zs на контура „фаза- защитен проводник".
 5. Прекъсвачи за защитно изключване (Fi- прекъсвачи).
 • Ток на задействие
 • Време за изключване
 • Допирно напрежение

I.2 Трансформаторно масло от нови и в експроатация ел. съоръжения до и над 1000 V

 1. Пробивно напрежение

I.3 Електрозащитни средства - нови и в експлоатация обекти и съоръжения.

 1. Електрическа якост на изолация чрез контрол с повишено напрежение с промишлена честота:
 • Изолиращи и измервателни щанги
 • Изолиращи щанги за преносими заземители
 • Диелектрични ръкавици и боти / ток на утечка /
 • Гумени диелектрични галоши и ботуши / ток на утечка /
 • Гумени диелектрични килимчета и пътеки
 • Указатели за напрежение / праг на напрежението /

I.4 Физични фактори на нови и в експлоатация обекти:

 1. Микроклимат на работна и битова среда.
 • Температура на въздуха
 • Относителна влажност на въздуха
 • Скорост на движение на въздуха
 1. Изкуствено осветление на работна и битова среда.
 • Осветеност

 

II. Дейности извън обхвата на акредитацията

 1. Пусконаладъчни дейности.
 2. Монтажни, ремонтни и възстановителни дейности по ел.уледби до и над 1000 V.
 3. Проверка и настройката на релейни защити.
 4. Проучвателни, проектански и консултански работи.
 5. Обучение и издаване на квалификационни групи по електробезопасност.
 6. Проектиране, изработка и монтаж на нови ККУ. Ремонт на съществуващи ККУ.
 7. Ремонт на ел. двигатели. Изпитване с повишено напрежение.
 8. Изработка на кабелни трасета и полагане на силови кабели за СрН и НН.
 9. Монтаж на нови и ремонт на съществуващи силови и осветителни инсталации.
 10. Изработка и монтаж на нови ел. табла.
 11. Изпитване с повишено напрежение на твърди и течни диелектрици.
 12. Ремонт на кабелни глави и муфи на кабели за СрН и НН
 13. Монтаж и ремонт на трансформаторни постове СрН/ НН.

 

КОНТАКТИ

Адрес: “Електро-инженеринг” ЕООД, гр. Димитровград, ул. „Христо Г. Данов” №8, вх.В, етаж 3, ап №7, П.К №7

Офис- „Цар Борис І“ №5, етаж 3, стая №10, П.К №10.

Изпитвателна станция в Източна индустриална зона

тел.: Офис: + 359  391 6 40 17, факс: + 359 391 6-40-17,

GSM:  0888 200 312 (инж. Андреян Янев),  0888 387 230, 0899 181 112

E-mail: tetcontrol@gmail.com

Уеб-сайт: tetcontrol.com


 

Ключови думи: тет контрол, tetcontrol, измерване по охрана на труда, измервания по охрана на труда, електро измервания, измервания физични фактори, 
електро-инженеринг, изпитвания на електрозащитни средства, електробезопасност, безопасност на труда, трансформаторно масло; импеданс; заземителна уредба; мълниезащита