Инфо Маркетинг

Намерете фирма

ИЛИ

Изберете категория

Еко Енергия Солар ЕООД - соларни системи, инфрачервени отоплителни панели, фотоволтаични панели, хибридни инвертори

Оценете
(12 гласа)

За контакти:

Еко Енергия Солар ЕООД е консултанска компания, специализирана в разработването на проекти за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници. Създадена през 2009г. фир-мата предлага оптимални решения при проектиране, доставка, изграждане, въвеждане в експлоатация и поддръжка на фотоволтаични системи.

Фирмата извършва предпроектни и съпътстващи проекта дейности:

- Откриване на подходящи терени за изграждане на фотоволтаични паркове и водно-електрически централи.

- Проучване на възможностите за присъединяване към електропреносната и електроразпределителната мрежа.

- Търсене на подходящи решения за осъществяване на връзките към съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

- Изготвяне и комплектоване на цялостната документация, свързана с административните процедури по оценка на въздействието върху околната среда, смяна на предназначението на земеделска земя, цялостно проектиране до получаване на разрешение за строеж. Фирмата доставя необходимото оборудване и изгражда проектираните обекти до въвеждане в експлоатация.

- Провежда обучения, съобразени с конкретните нужди на клиентите.

Еко Енергия Солар ЕООД предлага инженерни решения с постигнато върхово качество.

 

ПРОДУКТИ:

 

 

За поръчка на продукти: www.ecosolar-bg.com/contact

Как работи соларната система:

.be

 

 

 

Други в града