Инфо Маркетинг

Намерете фирма

ИЛИ

Изберете категория

Джи М Инженеринг ООД - Геодезия, картография, фотограметрия, инфраструктурно проектиране

 Фирма Джи М Инженеринг ООД е основана през 1998г. и извършва дейности в областта на геодезията, картографията, фотограметрията, инфраструктурното проектиране.
     Дружеството има интегрирана система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и сертификати по международните стандарти ISO 9001:2008ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

 Фирма Джи М Инженеринг ООД е основана през 1998г. и извършва дейности в областта на геодезията, картографията, фотограметрията, инфраструктурното проектиране.    От 2012г. фирмата е вписана в регистъра на правоспособните лица за извършване на дейности в областта на кадастъра на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Джи М Инженеринг ООД има интегрирана система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и сертификати по международните стандарти ISO 9001:2008ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Джи М Инженеринг ООД предлага широк спектър от услуги като:

 • провеждане на прецизни високоточни измервания;
 • създаване на геодезически мрежи;
 • създаване на топографски снимки и цифрови 3D модели на терена;
 • ортофото заснемания;
 • изчисление обема на земни работи;
 • изготвяне на регулационни, кадастрални и вертикални планове;
 • заснемане и трасиране на имотни граници;
 • кадастрални дейности;
 • изследване на деформации;
 • инженерна и надзорна дейност на промишлени, строителни, пътни, железопътни и други обекти.

  http://gm-engineering.com/

ОФИС ПЛЕВЕН
ул. „Професор Христо Бръмбаров“ 13
GSM: +359 888 63 03 63; +359 898 63 03 63;
e-mail: g_m_engineering@abv.bg

О
ФИС ВАРНА
бул. „Княз Борис I-ви“ 72
GSM: +359 888 63 03 63; +359 898 63 03 63;
e-mail: g_m_engineering@abv.bg

ОФИС СОФИЯ

гр. София, ул. Пирин 3
GSM: +359 888 63 03 63; +359 898 63 03 63;
e-mail: g_m_engineering@abv.bg